ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา